Što mislite o koncesiji za naplatu parkiranja u Garešnici ?

Treba ukinuti koncesiju odmah (Glasova: 281, Postotak: 36%)
Po isteku koncesije, treba naplatu ukinuti (Glasova: 128, Postotak: 17%)
Treba ostaviti naplatu u strogom centru Garešnice (samo V. Nazora) (Glasova: 290, Postotak: 38%)
Treba ostaviti naplatu u širem središtu Garešnice (Glasova: 21, Postotak: 3%)
Treba ostaviti naplatu kakva je bila i dosad (Glasova: 27, Postotak: 4%)
Treba proširiti naplatu i na dijelove Garešnice gdje se dosad nije naplaćivalo (Glasova: 23, Postotak: 3%)