Komisije i odbori Gradskog vijeća

Mandatna komisija:
Ljiljana Dmejhal, predsjednica, HDZ
Đurđica Šetit, član, HSS
Darko Cvetković, član, SDP
Odbor za izbor i imenovanja:
Danijela Belak, predsjednica, HDZ
Hasan Ibrić, član, HDZ
Sonja Pastuović, član, SDP
Odbor  za  proračun i financije:
Dražen Bengez, predsjednik, HDZ
Mario Pavlović, član, HDZ
Marija Pintarić, član, GRUPA BIRAČA
Mato Bombini, član, A-HSP-NSH-SP
Darko Delić, član, SDP
Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša:
Tomislav Kunješić, predsjednik, HSS
Mladen Greidl, član, HDZ
Tomislav Kudeljka, član, HSLS
Odbor za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport:
Mario Juretić, predsjednik, HSLS
Daniela Belak, član, HDZ
Ignac Novak, član, BUZ
Odbor za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo:
Goran Grgić, predsjednik, HDZ
Toma Babić, član, HDZ
Ivo Milanović, član, BUZ
Mato Mlinarić, član, A-HSP-NHS-SP
Vladimir Vaclavek, član, GRUPA BIRAČA
Odbor za pitanja hrvatskih branitelja:
Mile Slunjski, predsjednik, HDZ
Dejan Darvaš, član, HSLS
Zdravko Jakopović, član, SDP
Odbor za mlade:
Vladimir Šrajber, predsjednik, HSLS
Anamarija Vulić, član, HDZ
Sanja Petrić, član, SDP
Odbor za Statut i Poslovnik:
Marta Klobučar, predsjednica, HDZ
Đurđica Šetit, član, HSS
Darko Cvetković, član, SDP
Komisija za  javna priznanja:
Melita Lozina, predsjednica, HDZ
Valentina Rebrović, član, HDZ
Franjo Bartoniček, član, HSS
Goran Cupek, član, HSLS
Ljubica Masleša, član, HSU