Zelena čistka 2017.

Grad Garešnica je i ove godine na svom području organizator globalne akcije "ZELENA ČISTKA".

Preko članova Lovačkih udruga, DVD-a i Mjesnih odbora aktivirati će se naši stanovnici da kao volonteri sudjeluju u akciji čišćenja "divljih" odlagališta.

Akcija će se odvijati 22. travnja 2017. godine (subota) u vremenu od 8,00 - 12,00 sati na desetak lokacija po Mjesnim odborima.

Ovom akcijom čistimo prirodu i okoliš te tako sudjelujemo u očuvanju istog, ali i razvijamo svijest o potrebi očuvanja okoliša.

Volonteri će očistiti otpad odbačen u okoliš od strane nesavjesnih stanovnika naših naselja i tako pokazati svima da takvo bacanje otpada nije ispravno.

Svi stanovnici na području Grada Garešnice imaju zakonsku obavezu predaje otpada ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje istog, a to je Komunalac Garešnica, putem posude za otpad na kućnom pragu i predajom odvojenog otpada u reciklažno dvorište u "Johovači".

Svi zainteresirani za sudjelovanje u akciji kao volonteri mogu se javiti predsjednicima MO ili u gradsku upravu komunalnom redaru - tel. 099 506 7224, 675 037.