INTERVJU S POVODOM: Vida Iličić, direktorica Poduzetničkog centra Garešnica

Poduzetnički centar Garešnica u svega godinu i pol dana od kada je osnovan izradio je i kandidirao preko 80 projekata ukupne vrijednosti više od 42 milijuna kuna, a od toga danas je u provedbi već više od 9 milijuna kuna. Uz to ovih dana Gradu Garešnici odobrena su sva tri projekta koja su kandidirana iz programa Prekogranične suradnje, a odnose se na poduzetnički, turistički i socijalni projekt ukupne vrijednosti 16,55 milijuna kuna, od čega će Garešnici pripasti oko 5 milijuna kuna. Riječ je o turističkom projektu Staza Baštine - od Trapista do Graničara u kojem su partneri Grad Garešnica, Grad Lipik i Caritas biskupije Banja Luka, poduzetničkom projektu Investirajte u Lipik, Orašje i Garešnicu u kojem su partneri ta tri grada odnosno općine, te socijalni projekt Mi brinemo gdje su Gradu Garešnici partneri Caritas Barske nadbiskupije u Crnoj Gori i Caritas biskupije Banja Luka.

Tim povodom razgovarali smo sa direktoricom LRA Poduzetničkog centra Garešnica Vidom Iličić, koja nas je osim sa aktualnim programima Prekogranične suradnje upoznala i sa ostalim programima koje je izradio i kandidirao taj Centar, s onima koji se trenutačno provode, ali i s programima koji su u pripremi.

Vida Iličić, direktorica Poduzetničkog centra Garešnica