Nove pješačke staze prema naselju Gajine

Počeli su radovi na izgradnji novih asfaltnih pješačkih staza od središta Garešnice prema naselju Gajine preko gajinskih livada u ukupnoj dužini od 400 metara. Dotrajale staze vade se van, nasipava se kamena podloga, a nove će staze osim kvalitetnije podloge biti šire od dosadašnjim i imat će ivičnjake.  Riječ je o investiciji vrijednoj 389.000 kuna koju financira Grad Garešnica, a radove izvodi gradska tvrtka Komunalac.